Basis afstelling 603(a/b), 813 = H schroef 1,25 slag en de L schroef 1,5 slag open.

Basis afstelling 990 = H schroef 1 slag en de L schroef 1 slag open.

Stel het stationair toerental naar wens af (grote schroef met grote veer)

Het inrijden.

Dit doe je met een gevarieerd toerental, maar vermijd langdurige hoogetoeren, dit gedurende de eerste 2 tankvullingen. Mocht het zo zijn dat de motor begint in te houden, draai dan de H schroef één kwart slag open.

Na de inloop moet de motor opnieuw worden afgesteld voor het top toerental. Het is belangrijk dat de motor eerst warm gereden is, doe dit door eerst rustig een paar rondjes te rijden.

Draai dan de H schroef een kwart slag in, herhaal tot de motor begint in te houden. Draai vanaf dit punt de schroef weer een kwart slag open, deze afstelling  voldoet onder normale omstandigheden.

LET OP; als tijdens het rijden de pompbal van de carburateur leeg geraakt, word de motor te warm en verdampt de brandstof al in de carburateur voordat hij de cilinder bereikt heeft.

De oplossing: wanneer dit mogelijk is, de achterruit en/of zijruiten verwijderen zodat de motor beter gekoeld word. Als het probleem niet opgelost is zal je de H schroef iets rijker moeten zetten, doe dit met telkens een 1/8 slag open draaien.

Dit zijn slechts richtlijnen en kan per motor verschillen. (ook afhankelijk van het gebruikte filter en/of uitlaat) Verander de instellingen met beleid en ga met stapjes van 1/8 slag te werk,

indraaien = armer, uitdraaien = rijker mengsel.

Stationair toerental: indraaien = hoger toerental, uitdraaien = lager toerental.

Let er op dat de pompbal steeds vol is om schade aan uw motor te voorkomen.

Een goed afgestelde motor moet bij lichtjes en direct gas geven direct aanpakken en niet inhouden(verzuipen)

Controleer ook dat de motor goed loopt zonder dat de stationaire schroef volledig ingedraaid is. Voer hierbij de volledige instelling opnieuw uit.

Als de motor fel rookt staat deze te rijk, dit kun je ook controleren door de bougie uit te draaien en te kijken of deze zwart ziet. Dan moet de motor iets armer afgesteld worden (best met stapjes van 1/16) Controleer daarna ook of de motor nog goed aanpakt bij het gas geven.

De motor zal beter draaien na meer tankjes gereden te hebben.

Bij gebruik van een instelbare koppeling (deze iets later aanpakt) zal de motor nog beter presteren en zijn vermogen beter uiten.

Brandstof mengsel bestaat uit 1/25 =  5L brandstof en 200ml olie.

Tips bij START problemen:

Zit de “uit” knop niet vast? (kan een gele of rode knop zijn) 

Bougie vuil?

Vonk de bougie? (Een vonkende bougie is niet altijd een werkende probeer een nieuwe).

Vacuüm in de tank? Geen ontluchting? Draai de dop even van te tank.

De pompbal leeg? Deze moet altijd vol zijn ook tijdens het rijden!!!

Toevoerslang zit klem of gatje in? Controleer de slangen grondig!

TE vuile filter? (controleer en kuis de filter regelmatig, belangrijk voor de levensduur!)

Bij “verzopen” motor, verwijder de bougie, draai de motor op zijn kop, een paar keer aan trekstarter trekken, bougie droog maken, en weer starten zonder choke.

Begin terug met de standaard afstelling. H schroef 1,25 slag en de L schroef 1,5 slag open, (voor 990 carburateur H1, L1) de motor zou nu altijd moeten starten! Enkel indien er zich geen ander problemen voortdoen.